לומדים להפיץ

שאלות בענייני הדפסה והפצה

קונטרס הינו חוברת שנכתבה ע”י הצדיק מיבנאל מוהרא”ש הקדוש זיע”א ברוח קודשו, הקונטרסים הקדושים מתמצתים את כל דיברי רבנו ז”ל (רבי נחמן מברסלב זי”ע) ותלמידו רבי נתן זי”ע בשפה פשוטה וברורה, שכל יהודי יוכל להבין, להפנים וליישם את הדברים הנפלאים, להתחזק ולחזק את הקרובים אליו.

הקונטרסים נכתבו בכל מיני נושאים, ונמנים מעל 1500 סוגים שונים.

לרוב תמצאו את הקונטרסים מופצים ע”י תלמידי הצדיק בצמתים, מרכזים, בתים וכו’..

מוהרא”ש זיע”א הצדיק מיבנאל ישב וכתב את הקונטרסים ועוד המונים של ספרים..

ובאחד המכתבים ענה תשובה ליהודי ששאל על עניין הקונטרסים:

לנכון קיבלתי את מכתבך עם הכסף להדפסה, מה אומר לך אין למעלה מזה, היינו צדקה להדפסה, כי זו זכות הרבים לדורי דורות. כי אני רואה בעצמי, שאני יושב בחדרי ומתבודד עמו יתברך, ואחר כך נפתח הלב, והקדוש ברוך הוא משפיע דיבורים ונרשמים בספר, ואחר נדפסים ומופצים ומחיים אנשים למאות ולאלפים ולרבבות וכו’.. (אשר בנחל, כרך יז, מכתב ב’ שעו, תשל”ו)

ראה מזה קצת ממעלת הדפסתם והפצתם של הקונטרסים והספרים הקדושים שנכתבים ברוח קודשו של הצדיק.

כתוב בזוהר הקדוש פרשת תרומה קכ”ח:

“בא וראה כל מי שאוחז בידיהם של החיבים, ומשתדל שיעזבו את דרכיהם הרעות וכו’, הוא עולה במעלות הקדושה במקום שאף אחד לא יכול לעלות שמה וכו’, והוא גורם להכניע את הסטרא אחרא, והוא גורם שיתיקר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגורם שבזכותו כל העולמות יש להם קיום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה העולם ובעולם הבא, וכל הבעלי דינים לא יכולים לדון אותו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ונכנס בשנים עשר שערים של רחמים למעלה בשמים, ואין מי שימחה בו”.

וכתב כ”ק מוהרא”ש הקדוש הצדיק מיבנאל זיע”א:

“אני אומר בפרוש לכל יהודי שנותנים קונטרס אחד – נפטרים מכרת אחד, לכן אשרי מי שמרבה להפיץ להרבה יהודים, ככה יפטר מכל מיני עונשים קשים ומרים: כרת, סקילה, שרפה והרג, שלצערנו הרב באים על האדם שעבר על רצונו יתברך.” (אשר בנחל, כרך קנט)

ועוד כתב:

“תאמין לי אני מקנא את האדם שיעסוק בהפצה, כי אין תיקון יותר גדול בתיקוני הברית כמו להפיץ את אור רבנו בעולם” (אשר בנחל, כרך קנט’)

הרי שלך לפניך מעלת אדם שזוכה להפיץ את אור רבנו ז”ל בעולם, וזה מגן עליו מכל רע, וזוכה לכל טוב אמתי ונצחי, ולכן אשרי מי שעוסק בהפצת מעינות החכמה חוצה, ואז אל רב טוב הגנוז יזכה.

  1. רוכשים חבילת קונטרסים שנמצאת בחנות ההפצה או אחד מהמוצרים שחפצים להפיץ.
  2. הולכים ל… אירוע משפחתי, בית כנסת, צומת (לנהוג כמובן במשנה זהירות), תחנה מרכזית, או כל מקום אחר שיש בו כמות של אנשים.
  3. לוקחים את חבילת הקונטרסים או את המוצר שאותו רכשתם, ומתחילים לחלק לכל יהודי העובר שם. אפשר להניח חלק מהחבילה או החבילה כולה במקום שיהיה לקהל גישה לקחת מחבילת הקונטרסים או מהמוצר אותו רכשתם.
  4. לאמיצים שלוקחים את הקונטרסים לצמתים מרכזים וכו’.. יש עניין לבקש פרוטה לצדקה מכל אדם שנותנים לו את הקונטרס כדי שיתן מעצמו משהו לצדקה ויזכה במצוה גדולה, ועם הצדקות תוכלו לקנות שוב מוצרים להפצה ולהפיץ לעם ישראל או לעשות בהם כאוות נפשכם.

כ”ק מוהרא”ש הצדיק מיבנאל זיע”א אמר:

“תדע לך שכל קונטרס וחוברת יש לו את הכתובת שלו וזה יגיע אל מי שצריך להגיע” .(אשר בנחל, כרך קנד, מכתב ב’ תקעו תשס”ו).

לכן רק תפיצו ותפיצו והקדוש-ברוך-הוא יהיה בעזרכם פשוט להפיץ.

את השאלה הזו שאלו מספר פעמים את כ”ק מוהרא”ש הצדיק מיבנאל זיע”א

וענה להם במשל הבא:

בן המלך חלה, הרופאים נילאו מלמצוא מזור למחלתו. יום אחד בא רופא גדול ואמר שיש בעולם יהלום נדיר ויקר ערך, אשר האבקה שלו יכולה לרפא את בן המלך. מיד החלו הכול לחפש את היהלום, ונמצא שהיהלום הזה משובץ בכתר המלך, והוא כל יופיו והדרו של הכתר.

החלו השרים ביניהם להתווכח אם כדאי להשחית את כתר המלך. החליטו להביא את הדבר לפני המלך. אמר המלך: “אכן הכתר יקר לי מאוד והוא כל כבוד המלכות והדרה, אך מה יועיל לי כל מלכותי אם בני לא יחיה. טלו את הכתר, טחנו את היהלום והשקו את הבן. ואף שיודע אני כי רוב היהלום יישפך ארצה, מהסיבה שפיו של בני כמעט סגור לגמרי, בכל זאת כדאי הדבר, כדי שטיפה אחת תיכנס לפיו ותציל את חייו”.

בן המלך נמשל לעם ישראל. בדורות האחרונים העם היהודי עובר תלאות קשות וניצב לפני אתגרים שטרם היו כמותם. הקונטרסים הקדושים הם תרופת הפלא, הם האבן היקרה של כתר המלך, שבכוחם להציל את העם. ועל כך אומר המלך, מלכו של עולם, שכדאי לשחוק את האבן היקרה ולשפוך סביב, למען הסיכוי שאולי טיפה אחת תיכנס ותציל אפילו יהודי אחד מעם ישראל.

סיפורים שמוהרא”ש מספר על עצמו איך הפיץ ספרי רבינו ז”ל:

יש אצלי תכריך כתבים שקיבלתי מהרב החסיד ר’ אהרון גלידמאן ז”ל, שהוא בנו של ר’ משה טשנסטעכווער ז”ל (גיסו של ר’ לוי יצחק ז”ל).

הכתבים האלו הן שיחות יקרות שרשם לעצמו, ששמע מהאיש האלוקי ר’ אברהם בר’ נחמן ז”ל (בעל מחבר ספר “ביאור הליקוטים”), והם שיחות מאוד יפות ויקרות, ובאחת השיחות כתוב שם כך:

“בשנת תרע”ה יצאתי מהמקווה עם ר’ אברהם, ענה ואמר לי: בעוד חמישים שנה יהיה עניין חדש בדבר רבנו, שיקום אברך ויפיץ את אור רבנו בכל העולם כולו.

שמעתי מאחד מאנשי שלומנו, ששמע מר’ אליהו חיים רוזין ז”ל, שגם הוא שמע כמה וכמה פעמים מרבו ר’ אברהם בר’ נחמן ז”ל אותה שיחה, שבעוד חמישים שנה יקום אברך אחד וידפיס את כל ספרי רבנו, ויפיצם בכל העולם כולו, ויהיה נעשה חדשות לגמרי בדברי רבנו.

וסיים ר’ אברהם ז”ל: “ואתה עוד תכירנו…” זה סיפר ר’ אליהו חיים רוזין ז”ל בעת שהתעוררה מחלוקת גדולה עלי וכו’, ובאמת משנת תרע”ה עד שנת תשכ”ה הוא בדיוק חמישים שנה, ועל כן לא בחינם שהסמ”ך – מ”ם לקח את עצמו עלי כל – כך.

עם כל זאת איני מתפעל משום בריה שבעולם, אני אחבר המון ספרים בדברי רבנו ז”ל לקרב את דבריו הקדושים אל המון עם ברחוב, כדי שכולם יתקרבו אליו יתברך על פי עצותיו הקדושות של רבנו. (אשר בנחל, כרך יא, מכתב א’ שסד, שנת תשל”ד)

מיום שהתקרבתי ונתוודעתי מרבנו, בערה בי אש ותשוקת מצוות ההדפסה, וזכיתי בזכויות חינם בצעירותי להדפיס במשך שנה וחצי שמונים וחמישה אלף ספרים מספרי רבנו, והפצתים בכל העולם, כידוע דבר זה בין אנשי שלומנו.

זה היה בשנת תשכ”ה תשכ”ו, ואז התקרב… וביליתי עמו שעות בכל יום ימים ושבועות וחודשים ושנים ממש, עד שגם הוא התעורר על ידי להתחיל ולהדפיס ספרי רבנו…

(אשר בנחל, כרך יז, מכתב ב’ תסב, תשל”ז)

אין עוד שמחה אצלי יותר גדולה מהפצת ספרי רבנו.

(אשר בנחל, כרך קנג, מכתב ב’ רמו תשס”ו)

קיבלתי על עצמי אני לא אנוח ולא אשקוט, עד שאמלא את כל ארץ ישראל ואת כל העולם כולו עם קונטרסים וסידורים.(אשר בנחל, כרך קנה, מכתב ב’ תשמח, סיוון תשס”ו)

גם אני הפצתי רבבות רבבות ספרים הלכתי עם שקים מלאים עם ספרים ועד שלא נתרוקנו לי כל הסלים לא חזרתי. ספגתי עלבונות וביזיונות שפיכת דמים

(אשר בנחל, כרך קנט’ ג’ תתצ, שבט תשס”ז)

תאמין לי, שלי בעצמי לא יכולים לעשות שום דבר, כל זמן שאחיה אגלה ואפרסם את דעת רבנו בכל העולם כולו, ולא אנוח ולא אשקוט עד שלא יהיה בית אחד מכל בתי ישראל, שלא יהיו נמצאים שם ספרי רבנו, כי אני מרגיש שנשמתי ירדה בזה העולם רק לגלות ולפרסם את רבנו בכל העולם כולו.

(אשר בנחל, כרך יא, מכתב א’ שי, שנת תשל”ד)

הילה לאל, הקדוש ברוך הוא הכניס בי עזות ועקשנות דקדושה, שאיני מפחד מאף אחד. איני מתפעל משום בעל דמיון ולץ. אני הולך ומגלה ומפרסם את דעת רבנו בכל העולם כולו.

תהילה לאל, כבר ארגנתי בחורים ואברכים ההולכים בצוותא עמי בכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות ובישיבות ובכל הרכבות ואוטובוסים וכו’, בחוצות ובשווקים וכו’ ומפיצים את ספרי רבנו. ותהילה לאל, חפץ ה’ בידי הצליח, כי הספרים עושים פעולה גדולה מאוד.

(אשר בנחל, כרך יז, מכתב ב’ תג, תשל”ז)

זה ימים ושנים שאני הולך בכל יום עם שקיות וספרים, ומפיץ אותם לשכבות העם, וגודל הביזיונות ושפיכות הדמים שיש לי בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות, אין לתאר ולשער כלל, זה צוחק וזה מגרש אותי וכו’ וכו’.

ואף על פי כן מצחי חזק נגד מצחם, אני הולך עם שקיות וספרים, ומפיצם במסירות נפש הגדולה.

ותהילה לאל, אני רואה שבשקט נשמות ישראל מחיות את עצמן עם ספרי רבנו, ועל כן אני מחזק אותי להמשיך ולעשות עוד ועוד.

(אשר בנחל, כרך יד, מכתב א תתעג, תשל”ה)

אני חזק בזה – מי שידפיס איזה ספר מספרי, לא אנוח ולא אשקוט בעולם הבא, עד שאעשה לו טובה. כי תהילה לאל, רבים וגם שלמים חזרו בתשובה על ידי ספרי.

ולכן במקום שתרוץ אחר בני אדם, תעזור לי להדפיס את כל הספרים שיש תחת ידי בכתב יד, ותפיצם, ונהיה מקושרים בעולם הזה ובעולם הבא.

(אשר בנחל, כרך כט, מכתב ד’ תשעג, תשמ”ב)

שנים על גבי שנים שפכתי דמעות על זה כמים והקדוש ברוך הוא עזר לי שתכף ומיד אחר החתונה התחלתי להדפיס את ספרי רבנו במסירות נפש הכי גדולה שאי אפשר אפילו להסביר את זה.

כי לא היה לי חתיכת לחם לאכול ועם כל זאת השכרתי את עצמי בבית דפוס ואני עבדתי בעשר אצבעותי ועשיתי עבודות בזויות העיקר שבעל הדפוס ידפיס לי, וכך הדפסתי. זה לי למעלה מארבעים ושלוש שנים שאני מדפיס ומפיץ, והקמתי כבר ארבעה דורות של מדפיסים ומפיצים. (אשר בנחל, כרך קנט, מכתב ג תשפז, שבט תשס”ז)

באמת יש תחת ידי הרבה חיבורים שזיכני הקדוש ברוך הוא, ואני מקווה שפעם עוד יודפסו, אבל אצלי זה לא מעלה ולא מוריד, כמו דיבור אחד שנכנס אצל בחור או אברך ומחזקו ומאמצו ומקרבו אליו יתברך. זה נקרא ספר טוב, זה נקרא ספר מוצלח. אבל שאר דברים הם סתם…

ותאמין לי שיש הרבה ספרים וכולם צריכים לעולם, כמו שאמר רבנו (ליקוטי מוהר”ן, חלק א’, סימן סא) אבל אצלי העיקר לחבר ספרים כאלו שיכולים לקרב בני אדם לקדוש ברוך הוא, וזה כל רצוני וכיסופי ושאר דברים הכול הבל ורעות רוח אצלי.

(אשר בנחל, כרך יב, מכתב א’ תקצ, תשל”ה)

כן אבקש ממך ממש כעין צוואה שתשתדל מאוד מאוד אחרי הסתלקותי מהעולם להדפיס את כל ספרי. אתה ו… נרו יאיר.

ואל תעכבו את שום בריה אשר תרצה גם כן להדפיסם, וכן יוצאי חלצי, אין להם רשות לעכב. אדרבה, יגדיל תורה ויאדיר. כל כוונתי באלו הספרים, רק שיתרבה כבוד שמים בעולם, ויתקרבו בני ישראל אליו יתברך, וידברו עמו יתברך, ויתמידו בתורה הקדושה שיעורים כסדרן על פי דעת רבנו.

(אשר בנחל, כרך כ’, מכתב ג’ לה, תשל”ט)

מאוד מאוד אבקש אותך, שתדפיס כל ימי חייך את ספרי רבנו, ואת ספרי מוהרנ”ת ואת ספרינו, כי יש אצלי עוד אוצרות, אוצרי אוצרות, שכתבתי על התורה ועל המועדים ועל אגדות חז”ל ועל המצוות.

יעזור הקדוש ברוך הוא שאזכה להוציאם לאור עולם להחיות נפש כל חי, כי רק זו תשוקתי – שיתפשט הלימוד של רבנו בעולם בין כלל נשמות ישראל, כי רק בשביל זה ירדה נשמתי, ואני יודע שהסמ”ך מ”ם לא ישקוט, אבל אם נתעקש נצליח.

(אשר בנחל, כרך יג, מכתב א תתיא, תשל”ה)

בזכות מה זכיתי לחבר כל כך הרבה ספרים?

נא ונא אל תבלבל את עצמך משום דבר, לא ביקשתי את אף אחד שיבוא אלי, מי שרוצה לבוא – שיבוא, מי שאינו רוצה – שלא יבוא. מי שרוצה לדבר עלי – שידבר, בין כך ובין כך כל הספרים שזיכני הקדוש ברוך הוא לחבר בעזרתו יתברך שמו – יודפסו, ואם ייפלא בעיניך איך זכה ילוד אישה לכתוב כל כך הרבה ספרים?

ההכרח לי לומר לך, רק על ידי אלו האנשים שקרבתי לקדוש ברוך הוא, ואחר כך יצאו כנגדי ודברו עלי כל דבר אסור, אשר לא עלתה אפילו על דעתי ועל מחשבתי וכו’ והוציאו עלי שם רע וכו’ ורודפים אותי וכו’ .

רק בזכותם זכיתי לחבר ספרים נפלאים כאלה. יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשנו בישועתו יתברך בעת שיודפסו כל הספרים.

ויהיה פלא איך אדם שבור כמוני עם עניות ודחקות כפי מה שעובר עלי, עם צרות וייסורים מרים מבית ומבחוץ, מה שעובר עלי, זכה לחבר כל כך הרבה ספרים.

אני מאמין באמונה אמתית, שכל ספרי יודפסו ויחזרו ויודפסו, ומי שרק יהיה לו חלק בהדפסתם, אהיה לו למליץ יושר בשמיים, כי סוף כל סוף זיכני הקדוש ברוך הוא לעורר מאות ואלפי אנשים בתשובה, אזי גם לי אילו נקודות טובות ואילו זכויות, ובוודאי הזכות הזו תגן על כל העוסקים והמתעסקים בהדפסת ספרי ובהפצתם.

וכפי חולשת גופי, וכוחי בל עמדי, אני בטוח שעוד מעט אצא מזה העולם. אזי גם מי שיבוא על קברי ויתפלל, אהיה לו למליץ יושר, ולא אשכח אותו.

(אשר בנחל, כרך כה, מכתב ג’ נז, תשמ”א)

אשרי מי שמרגיל את עצמו בכתיבה, ורושם כל מה שזוכה לשמוע ולחדש, כי הוא יסוד גדול בעבודת ה’ יתברך, להיות רגיל בכתיבה.

מה גם שזו זכות הרבים גדולה מאוד מאוד, ומכל מה שנדבר בבית מדרשנו בשבת אחת, יכולים לכתוב מזה ספר שלם בלי שום גוזמא כידוע לכם. אשרי מי שיכתוב את זה, כי יבוא היום ויהיה מאוד יקר כל דיבור. (אשר בנחל, כרך כט, מכתב ד’ תרמא, תשמ”ב)

חמדת לבבי ! אין אתה יכול לשער את גודל אהבתי אליך על פעולתך שאתה פועל ומדפיס ספרי רבינו ז”ל ומפיצם בעולם הלא זו תקוותנו ותקוות כל בית ישראל וכל הגאולה תלויה בזה

(ד’ תשצא כרך ל’ )

“כל מי שיוצא להפצה, מובטח לו שתמיד יהיה לו כסף בכיס וזה בדוק ומנוסה”.

(אשר בנחל, כרך קנג, מכתב ב’ קעו תשס”ו)

“מי שרק ייצא להפצה יחזור עם שפע, אבל הוא צריך ללכת רק בתנאי שהוא הולך להחזיר בני אדם בתשובה ולחזק יהודים, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כסף, אבל אם הוא עושה חשבון רגע! כמה אני מרוויח? אז אני מבטיח לכם שתחזרו בלי כלום ובחלישות הדעת”.

(אשר בנחל, כרך קנח, מכתב ג תקמז, כסלו תשס”ז)

0
הסל שלך
הסל שלך ריקחזור לחנות
דילוג לתוכן